Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

 

„Z każdym dobrym człowiekiem, który żyje na tym świecie

Wschodzi słońce i świta nadzieja.”

                           PHIL BOSMANS
 

Od 16.10.2003 roku w naszej szkole działa stowarzyszenie pod nazwą: Szkolne Koło Przyjaciół Dzieci. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Działamy społecznie na zasadach określonych statutem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jesteśmy jednostką terytorialną podlegającą bezpośrednio pod TPD w Krośnie – Oddział Zarządu Okręgowego. Pracujemy na rzecz i dla dobra dzieci. Naszym zadaniem jest udzielanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, losowej lub materialnej. Pomoc ta uwarunkowana jest posiadanymi przez Koło środkami oraz oparta na zasadach określonych w statucie. Każdy przypadek rozpatrywany jest przez nas indywidualnie. Naszą pomocą otaczamy szczególnie:

- dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych;

- dzieci mające trudną sytuację rodzinną (sieroty, półsieroty, przewlekłe choroby dziecka lub rodziców);

- dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni posiadają niskie dochody lub są bezrobotni;

Nasze Koło dofinansowuje wyjazdy uczniów na kolonie letnie i obozy socjoterapeutyczne. W ciągu ostatnich czterech lat, w latach 2006 – 2010 na kolonie letnie wyjechało 65 uczniów. Na wakacjach w roku 2010 dzieci wypoczywały nad morzem w Łebie i Stegnie. Kwalifikując dzieci na kolonie kierujemy się regulaminem dotyczącym zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Bierzemy pod uwagę przede wszystkim sytuację materialną rodzin.

Aby otrzymać dofinansowanie na wypoczynek wakacyjny dla dzieci rodzice lub opiekunowie powinni dostarczyć:

- pismo z prośbą o pomoc z uzasadnieniem sytuacji rodzinnej;

- oświadczenie pisemne o sytuacji materialnej rodziny;

- zaświadczenie o dochodach;

- zaświadczenie z opieki społecznej potwierdzające sytuację rodzinną;

O przyznaniu pomocy oraz o kwocie dofinansowania decyduje Zarząd Koła.