Licznik odwiedzin

Odwiedzin [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
0
545
1307

-762

Wszystkich
Wszystkich 1 253 722

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Sonda

Junior Media

Młode Bieszczady

Projekt Uczeń Online

Supermemo

Basen Aquarius Lesko

Statuetka Dyrektora Szkoły
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI DYREKTORA SZKOŁY ORAZ WPISU UCZENNIC I UCZNIÓW DO ZŁOTEJ KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ

  1. Szczególnym wyróżnieniem przyznawanym najlepszym uczniom szkoły jest Statuetka Dyrektora Szkoły, która przedstawia stylizowane liście wawrzynu, zaś na postumencie umieszczona jest w/w nazwa wyróżnienia oraz nazwisko ucznia i rok przyznania nagrody.
  2. Kryteria przyznawania: jedna z najwyższych średnich ocen w szkole- min. 5,0; wzorowe zachowanie, nienaganna kultura osobista, aktywność społeczna na rzecz szkoły i środowiska.
  3. Do Złotej Księgi Pamiątkowej wpisywane są nazwiska wszystkich absolwentów, którzy w ostatnim roku nauki w szkole otrzymali świadectwo z wyróżnieniem- średnia ocen co najmniej 4,75, jak również umieszczane są ich zdjęcia.
  4. Do Złotej Księgi Pamiątkowej wpisywane są również nazwiska uczniów pełniących funkcje chorążego i asysty w poczcie sztandarowym szkoły oraz ich zdjęcia; dodatkowo uczniowie ci otrzymują specjalne dyplomy oraz nagrody książkowe.

Zatwierdzam

Dyrektor szkoły, pieczątka i podpis

Lesko, dnia 1 września 2013r.