Licznik odwiedzin

Odwiedzin [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
2110
1852
2005

-153

Wszystkich
Wszystkich 1 657 993

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 

Sonda

Junior Media

Młode Bieszczady

Projekt Uczeń Online

Supermemo

Basen Aquarius Lesko

Statuetka Dyrektora Szkoły
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI DYREKTORA SZKOŁY ORAZ WPISU UCZENNIC I UCZNIÓW DO ZŁOTEJ KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ

  1. Szczególnym wyróżnieniem przyznawanym najlepszym uczniom szkoły jest Statuetka Dyrektora Szkoły, która przedstawia stylizowane liście wawrzynu, zaś na postumencie umieszczona jest w/w nazwa wyróżnienia oraz nazwisko ucznia i rok przyznania nagrody.
  2. Kryteria przyznawania: jedna z najwyższych średnich ocen w szkole- min. 5,0; wzorowe zachowanie, nienaganna kultura osobista, aktywność społeczna na rzecz szkoły i środowiska.
  3. Do Złotej Księgi Pamiątkowej wpisywane są nazwiska wszystkich absolwentów, którzy w ostatnim roku nauki w szkole otrzymali świadectwo z wyróżnieniem- średnia ocen co najmniej 4,75, jak również umieszczane są ich zdjęcia.
  4. Do Złotej Księgi Pamiątkowej wpisywane są również nazwiska uczniów pełniących funkcje chorążego i asysty w poczcie sztandarowym szkoły oraz ich zdjęcia; dodatkowo uczniowie ci otrzymują specjalne dyplomy oraz nagrody książkowe.

Zatwierdzam

Dyrektor szkoły, pieczątka i podpis

Lesko, dnia 1 września 2013r.