Licznik odwiedzin

Odwiedzin [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
1934
1852
2005

-153

Wszystkich
Wszystkich 1 657 818

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Sonda

Junior Media

Młode Bieszczady

Projekt Uczeń Online

Supermemo

Basen Aquarius Lesko

Historia Szkoły

Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku ma swoją piękną i bogatą przeszłość  historyczną. Budowa szkoły rozpoczęła się wiosną 1896 roku, zaś oddanie do użytku starego budynku, zwanego „czerwoną szkołą” nastąpiło 1. sierpnia 1899 roku. Od początku mieściła się tu szkoła męska, należąca do najwyżej zorganizowanych w rejonie całych Bieszczadów.  W okresie I wojny wojska zaborcze umieściły w budynku szkoły szpitale wojenne i bardzo go zdewastowały, mimo tego zajęcia lekcyjne rozpoczęto już 1 sierpnia 1915 roku, wkrótce po oswobodzeniu miasta.  W okresie międzywojennym do szkoły uczęszczała młodzież z Leska i okolicznych wsi  wyznania rzymskokatolickiego, grekokatolickiego i mojżeszowego, dzieci Polaków, Rusinów, Ukraińców i Żydów. W nauczaniu kładziono nacisk na wychowanie religijne, patriotyczne, kształtowanie postawy tolerancji oraz więzi ze środowiskiem lokalnym. W latach 30-tych w budynku szkoły otworzono dodatkowo 3-letnią Publiczną Szkołę Zawodowo-Dokształcającą dla kandydatów na czeladników i majstrów. 

Dnia 3 maja 1935 roku, tuż przed swoją śmiercią, Marszałek Józef Piłsudski wyraził zgodę na nadanie szkole w Lesku swojego imienia. Stało się to na mocy upoważnienia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn. 3 maja 1935 nr 251135. Od tego czasu nazwa szkoły brzmiała: "7 -klasowa Publiczna Szkoła Powszechna Męska w Lesku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego".   W dniu 17 rocznicy Święta Niepodległości w męskiej szkole odsłonięto tablicę ku czci Józefa Piłsudskiego , a w leskich Źródełkach ustawiono symboliczny kamień z wyrytą datą jego śmierci. Co roku uroczyście obchodzono kolejne rocznice  śmierci Marszałka.  W listopadzie 1937 roku Inspektorat Szkolny w Sanoku przemianował szkołę i nadano jej stopień organizacyjny   "Szkoła  Powszechna  Męska  III-go stopnia".  Zajęcia w placówce trwały aż do roku 1939.  W czasie II wojny światowej istniała tu najpierw szkoła rosyjska, a potem niemiecka. Związane to było z przebiegającą linią frontu  oraz działaniami wojennymi. Przez pewien czas mieścił się również szpital wojskowy oraz szkoła zawodowa dla starszej młodzieży. Zajęcia lekcyjne wznowiono we wrześniu 1944 roku. Po II wojnie w murach szkoły mieściły się kolejno:  szkoła podstawowa (do 1966 roku), Szkoła Zawodowa Drzewna (do 1970 roku), Państwowy Zakład Wychowawczy ze szkołą podstawową oraz internatem dla dzieci. a od 1985 roku Szkoła Podstawowa nr 2.              1 września 1999 roku władze państwowe  wprowadziły  zmianę ustroju szkolnego i reformę oświaty; wówczas szkoła podstawowa zmieniła nazwę na Zespół Szkół w Lesku i utworzono gimnazjum.  Od dnia 1 września 2001 roku budynek szkoły przy ul. Kościuszki stał się siedzibą Publicznego Gimnazjum  w Lesku. Tego dnia oddano też do użytku szkoły budynek nowo wybudowanej hali sportowej. Od  tego czasu zajęcia lekcyjne odbywają się w dwóch budynkach. 

W dniach 9-10 maja 2002 roku miały miejsce uroczystości związane z ponownym nadaniem szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości, min. aktor Janusz Zakrzeński,  prezes Związku Piłsudczyków w Polsce Jan Józef Kasprzyk i wielu innych. Został poświęcony sztandar szkoły i odsłonięta pamiątkowa tablica , w tym samym miejscu, w którym znajdowała się zaginiona w czasie wojny przedwojenna tablica szkoły powszechnej męskiej. Wspaniałym zwieńczeniem przywrócenia szkole imienia Marszałka była wizyta w dniu 21 września 2002 roku J.E Prezydenta na Emigracji Ryszarda Kaczorowskiego.